Les veus del mar, una cançó contada, amb Gemma Humet i il·lustracions de Sara Serra

Venda i signatura del conte per les autores.

Es demanarà entrada als infants a partir d'1 any.
Espectacle gratuït
Durada:
45'

Organitza: Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.