Les veus del mar, una cançó contada, amb Gemma Humet i il·lustracions de Sara Serra

ABR
22
18:00

Les veus del mar, una cançó contada, amb Gemma Humet i il·lustracions de Sara Serra

Casal Francesc Macià

Venda i signatura del conte per les autores.

Es demanarà entrada als infants a partir d'1 any.
Espectacle gratuït
Durada:
45'

Organitza: Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Veure descripció sencera
Informació sobre el procés de compra

Quan sel·leccioneu una localitat es reserva automàticament per tal que pugueu realitzar el procés de compra. En cas d'inactivitat durant 15 minuts, les vostres localitats s'alliberaran.

Disponible
Ocupada
Seleccionada
Bloquejada
ESCENARI
Heu de seleccionar alguna localitat abans de continuar.