VIDA

JUL
04
18:00

VIDA

Casal Francesc Macià

La vida son petits moment i únics que hem de gaudir a cada instant.
La dansa, el moviment i l'energia creada amb la música ens faran viure amb alegria, harmonia i amb l'esperança de viure amb un món millor.

Preu: 5,50€
Lloc: Casal Francesc Macià
Hora: 18:00 h

Organitza: Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.