Setmana de la cooperació i la solidaritat. La situació al Mediterrani Central

Xerrada –Dia Internacional dels drets dels Infants–

La Situació al Mediterrani Central
a càrrec de Patrícia Marín Gay, del Departament d'Educació d'Open Arms.

Organitza:
Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.