Embolic a la granja

FEB
14
18:00

Embolic a la granja

Casal Francesc Macià

Companyia: La Baldufa
A partir de 3 anys
Entrada 5,5€ (infants a partir d'1 any i  acompanyants)

Organitza: Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.