Dani Nel·lo – Los saxofonistas salvajes

OCT
17
22:00
DANI NEL·LO – Los saxofonistas salvajes

Dissabte 17 d'octubre 2020
22:00h – Casal Francesc Macià (Centelles)

Aquest projecte sorgeix de la trobada entre Dani Nel·lo i els anomenats "Saxofonistes Salvatges", creadors d'un llenguatge musical a través del Saxo que va marcar la història de la música del segle XX. Nel·lo recull la veu dels saxofonistes que van iniciar i continuar aquest llenguatge visceral i salvatge. En la gira d'aquest nou álbum, versiona temes d'alguns dels seus herois musicals com ara Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock. Tant els més coneguts com els més anònims, tant en separat com en conjunt, aquests saxofonistes varen conformar un fenomen únic i insòlit.

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

Aquest aplicatiu funciona amb la plataforma Loriun