Via ferrada de les Baumes Corcades

Normes d’ús: 
 • La via ferrada és una instal·lació esportiva i només es pot utilitzar per a aquesta pràctica, sempre que es tingui un domini tècnic suficient per a fer-ne ús. 
 • Durant la realització del recorregut hi poden haver caigudes a diferents nivells.
 • L’edat mínima per a fer ús de la instal·lació sense supervisió és de 18 anys. Les persones majors d’edat han d’assumir el risc que comporta la pràctica d’aquest esport. 
 • Les persones menors d’edat hauran d’anar acompanyades de pares/mares o tutors/ores, o bé de personal tècnic qualificat o altra persona adulta que disposi de l’autorització expressa i escrita de les representants legals dels menors.
 • Només pot haver-hi una persona per tram de via i el pes màxim autoritzat és de 110 quilos.
 • Qualsevol anomalia que es detecti a la via s’haurà de comunicar a l’Ajuntament de Centelles, per telèfon al 938 810 375 o bé al correu electrònic [email protected]  
Obligacions:
 • Per a utilitzar la via ferrada s’haurà de reservar dia i hora. A través de la pàgina web www.centelles.cat i www.balenya.cat.
 • És necessari i obligatori l’ús de casc, arnès i dissipador amb baga d’ancoratge. Aquest material ha d’estar homologat i en bon estat. Les persones usuàries són les responsables de portar-lo. 
 • Els mosquetons del dissipador han d’estar, en tot moment, ancorats al cable de progressió o de seguretat. Tan sols en les interseccions es permet desancorar un dels dos mosquetons per avançar al proper tram.
No està permès: 
 • En un sol tram, penjar-se més d’una persona usuària.
 • Utilitzar el cable de progressió per a descansar.
 • Circular per fora de les zones senyalitzades. 
 • Donar menjar i/o destorbar als animals que hi ha durant el recorregut de la via, especialment les vaques en les seves zones d’alimentació. 
 • Arrencar plantes ni causar molèsties a la fauna, especialment prop de nius o caus, ni moure roques del seu lloc per evitar despreniments.
 • Llençar escombraries. 
 • Realitzar la via ferrada de nit.
 • Alterar els elements de seguretat o els ancoratges ni introduir-ne de nous.
 • Fer pintades o embrutar de qualsevol altra manera el medi natural. 
 • El consum de begudes alcohòliques ni de drogues en tot l’entorn de la via. 
 
Consells i recomanacions: 
 • Utilitzeu guants, corda, descensor, mosquetons, baga d’ancoratge (equip per a una evacuació correcta, en cas que sigui necessari).
 • No realitzeu el trajecte de la via en solitari.
 • Informeu-vos prèviament de la meteorologia abans d’iniciar la via.
 • Les persones usuàries han de ser conscients del nivell de dificultat de l’itinerari i de les seves limitacions.
 • Us recomanem que us recolliu els cabells i us desfeu d’objectes personals com arracades, braçalets, penjolls, pírcings, etc.
 • Eviteu els crits i les emissions sonores elevades amb qualsevol aparell electrònic.
 • Màxim: grups de 8 persones. 
 
ADVERTIMENTS:
 • L’Ajuntament de Balenyà i l’Ajuntament de Centelles, l’instal·lador, veïns/veïnes i propietaris/àries no es fan responsables de les conseqüències d’una utilització incorrecta de la instal·lació, de la manca de capacitació de les persones usuàries o de la inadequació del material personal utilitzat.
 • És responsabilitat de la persona usuària conèixer i complir aquestes normes d’ús, i minimitzar els riscos.
 • Les persones usuàries de la via ferrada han de disposar de la llicencia federativa o bé d’una assegurança que inclogui l’activitat de ferrada i el seu rescat, en el cas de ser necessari. 
 • La zona d’aparcament no disposa de vigilància i els ajuntaments de Balenyà i de Centelles no es fan responsables de robatoris o furts en aquest espai. 
 • Es podran sancionar les persones que facin el trajecte de la via ferrada sense haver reservat dia i hora i, per tant, sense haver pagat el preu públic corresponent.
 • Es podrà expulsar de la via i sancionar les persones que incompleixin les normes d’ús o que actuïn de forma incorrecta per qualsevol altre motiu.
 • En cas d’urgència podeu trucar al 112. 
Veure descripció sencera
15:00 - 15:30
8 disponibles
15:30 - 16:00
6 disponibles
16:00 - 16:30
6 disponibles
16:30 - 17:00
8 disponibles
17:00 - 17:30
8 disponibles
17:30 - 18:00
8 disponibles
18:00 - 18:30
5 disponibles
18:30 - 19:00
8 disponibles
19:00 - 19:30
8 disponibles
19:30 - 20:00
8 disponibles