Ni rastre de qui vam ser

OCT
16
19:00

Ni rastre de qui vam ser

Casal Francesc Macià

L’Associació Centelles Contra el Càncer amb en Fel Faixedas i en Carles Xuriguera presenten a Centelles el nou espectacle Ni rastre de qui vam ser. Una nit solidària a favor de la lluita contra el Càncer on TOTS SUMEM.
Direcció: Robert Molist

Sinopsis: 
Dos personatges ancorats en un passat borrós fan feina a l’escenari. Com ahir, com sempre. Avui, però, serà un dia diferent. Ara, que ja han obert els teatres, els podrem anar a veure.

Organitza:
Associació Centelles Contra el Càncer
Col·labora:
Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Veure descripció sencera
Informació sobre el procés de compra

Quan sel·leccioneu una localitat es reserva automàticament per tal que pugueu realitzar el procés de compra. En cas d'inactivitat durant 15 minuts, les vostres localitats s'alliberaran.

Disponible
Ocupada
Seleccionada
Bloquejada
ESCENARI
Heu de seleccionar alguna localitat abans de continuar.