Fes la teva pròpia ratafia

Emporta-te-la a casa, amb “la recepta centellenca”.

Preu: 7 euros
Lloc: El Passeig
*Tallers pràctics d’elaboració de ratafia.
*Per participar en aquest taller és necessari ser major d'edat. Se sol·licitarà el DNI a l'inici de l'activitat en cas de creure-ho oportú.
*2 sessions disponibles: a les 11.00 i a les 12.00h
*En cas de no poder assistir a l’espectacle per causa justificada, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de les entrades a través de l’apartat de contacte de l’aplicatiu. A l’import a retornar li seran restades les despeses de gestió.

Organitza: Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Veure descripció sencera
Producte esgotat