Dani Nel·lo – Los saxofonistas salvajes

OCT
17
22:00

Dani Nel·lo – Los saxofonistas salvajes

Casal Francesc Macià

DANI NEL·LO – Los saxofonistas salvajes

Dissabte 17 d'octubre 2020
22:00h – Casal Francesc Macià (Centelles)

Aquest projecte sorgeix de la trobada entre Dani Nel·lo i els anomenats "Saxofonistes Salvatges", creadors d'un llenguatge musical a través del Saxo que va marcar la història de la música del segle XX. Nel·lo recull la veu dels saxofonistes que van iniciar i continuar aquest llenguatge visceral i salvatge. En la gira d'aquest nou álbum, versiona temes d'alguns dels seus herois musicals com ara Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock. Tant els més coneguts com els més anònims, tant en separat com en conjunt, aquests saxofonistes varen conformar un fenomen únic i insòlit.

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Veure descripció sencera
Informació sobre el procés de compra

Quan sel·leccioneu una localitat es reserva automàticament per tal que pugueu realitzar el procés de compra. En cas d'inactivitat durant 15 minuts, les vostres localitats s'alliberaran.

Disponible
Ocupada
Seleccionada
Bloquejada
Platea
Anfiteatre
ESCENARI
Heu de seleccionar alguna localitat abans de continuar.

Aquest aplicatiu funciona amb la plataforma Loriun