Concert homenatge a KOKI

OCT
09
18:00

Concert homenatge a KOKI

Casal Francesc Macià

El 9 d’octubre  a les 6 de la tarda al teatre de Centelles farem un petit homenatge a en Koki , el nostre Josep Maria Vilà i Gironella.
La seva absència ens ha deixat orfes de la seva qualitat humana i del seu mestratge que compartia  amb tothom.
Professionalment va formar part de Bars i Aurelio y los Vagabundos i en el camí,  en nombroses formacions de la comarca d’Osona 
 
En aquest acte hi participaran components de:
  • Negros Presagios
  • Aurelio y los Vagabundos 
  • Ramon Casellas - Country
  • Tabú Swing
  • Mastourband
  • Club Flamingo
  • Fràgil 
  • Bars 
i un parell de combos constituïts per aquest dia.

Organitza:
Ajuntament de Centelles

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
Veure descripció sencera
Informació sobre el procés de compra

Quan sel·leccioneu una localitat es reserva automàticament per tal que pugueu realitzar el procés de compra. En cas d'inactivitat durant 15 minuts, les vostres localitats s'alliberaran.

Disponible
Ocupada
Seleccionada
Bloquejada
Platea
Amfiteatre
ESCENARI
Heu de seleccionar alguna localitat abans de continuar.